Omdat ik er waarschijnlijk in dit leven niet aan toe kom om alle tekenideeën die ik in de loop der jaren gehad heb als etsen uit te werken - een gemiddelde ets kost me al gauw zes weken werk – heb ik eind 2012 besloten om mijn drie dikke ideeën-ordners door te spitten en er kleine aquarellen van te gaan maken. Het zijn voorstudies, omdat sommige ervan waarschijnlijk toch in aanmerking zullen komen om als ets uit te werken. De aquareltechniek gebruikte ik tot nu toe alleen voor illustraties in opdracht, maar ik ontdek dat ik in die totaal andere (want schilder- i.p.v. teken-) techniek ook met veel plezier mijn eigen ideeën kan verbeelden…….zie de rubriek Aquarellen